پاسخ داده شد
0
0

لطفا در موردمراحل انجام آزمایشات ژنتیک توضیح دهید.

  • نازنین پرسیده شد 8 سال قبل
  • آخرین ویرایش 7 سال قبل
بهترین پاسخ
2
0

جهت انجام آزمایش ژنتیک لازم است نسخۀ درخواست آزمایش، به آزمایشگاه ارائه شود. درخواست آزمایش بطور معمول یا توسط پزشک معالج انجام می گیرد، یا پزشک بیمار را جهت درخواست آزمایش مناسب و انجام اقدامات لازم به مشاور ژنتیک ارجاع می دهد، و یا مراجع مستقیماً به مشاور ژنتیک مراجعه می کند و آزمایش مرتبط، در صورت نیاز برای وی درخواست می شود.

نمایش 1 نتیجه