2
0

کاربر گرامی!

در این بخش شما می توانید سوالات خود را مطرح نموده و پاسخ آنرا بطور مستقیم از پزشکان مشاور ژنتیک مرکز مشاورۀ ژنتیک نیلوژنوم

دریافت نمایید.

لطفاً پیش از طرح سوال، سوالات مطرح شده توسط سایر عزیزان را جهت اجتناب از طرح چندبارۀ یک سوال مطالعه بفرمایید.

نمایش 1 نتیجه