-23
0

برای انجام آزمایش ژنتیک آیا باید آمادگی بخصوصی داشته باشم؟

  • مهسا پرسیده شد 6 سال قبل
  • آخرین ویرایش 6 سال قبل
-6
0

خیر! جهت انجام آزمایشات ژنتیک نیازی به ناشتایی نیست. ولی پیش از انجام برخی از آزمایشات نظیر آمنیوسنتز محدودیت هایی نظیر عدم مصرف آسپرین از 24 ساعت قبل وجود دارد.

نمایش 1 نتیجه